Borgerlaugets Bestyrelse

27-03-2022

Formand

Peter Højer

peterhojer@gmail.com

Næstformand

Peter Koldby Juhl

pkj@sundeved-efterskole.dk

Kasserer

Emil Cordes

emil.cordes@hotmail.com

Sekretær

Bodil N. Wilhelmsen

bswilhelmsen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Kaj Petersen

kaj.j.petersen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Finn Christiansen

0720540@minkobmand.dk

Bestyrelsesmedlem

Jesper Mathiesen

jmathiesen@bbsyd.dk

Supleant / Repr. for Bladet

Holger Warncke

warncke@bbsyd.dk