Borgerlaugets Bestyrelse

27-09-2023

Formand

Peter Højer

peterhhojer@gmail.com

Næstformand

Peter Koldby Juhl

pkj@sundeved-efterskole.dk

Kasserer

Emil Cordes

emil.cordes@hotmail.com

Sekretær

Bodil N. Wilhelmsen

bswilhelmsen@hotmail.com

Bestyrelsesmedlem

Kaj Petersen

kaj.j.petersen@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Finn Christiansen

0505024@minkobmand.dk

Bestyrelsesmedlem

Jesper Mathiesen

jmathiesen25@gmail.com

Supleant / Repr. for Bladet

Holger Warncke

warncke@bbsyd.dk