Borgerlauget

Foreningens navn er

Varnæs - Bovrup Borgerlaug


Foreningens interesseområde er inden for Varnæs skoledistrikt.


Formålet er gennem en upolitisk sammenslutning at varetage borgernes interesser og arbejde for egnens trivsel og udvikling.