Skt. Hans 2024

14-06-2024

Skt. Hans Fest

Søndag d. 23 juni


ved  Nørrekær i Bovrup, overfor Plejecentret


og Ikke ved Naldtang som annonceret i "Bladet".


Efter stormen i efteråret er forholdene ændret en del ved Naldtang. En stor del af det areal, hvor vi normalt har afholdt Skt. Hans Festen forsvandt under stormen. Derfor flyttes Skt. Hans Festen til det kommunale areal ved Nørrekær i Bovrup.


På den måde kan plejecentrets beboere og borgerne i Varnæs-Bovrup være fælles om Skt. Hans Festen i år.


Det er kommunalbestyrelses-medlem Rasmus Andresen, Felsted, der holder båltalen. Bålet tændes kl. 20:30.


Der vil være mulighed for at købe pølser, øl og vand fra kl. 19:30. Vi håber der er mange, som vil være med til arrangementet.

Bovrup Plejecenters Vennekreds

&

Varnæs-Bovrup Borgerlaug