VB-ENERGI - GRØN OMSTILLING I VARNÆS - BOVRUP

Vi kan følges på Facebook:

BESKRIVELSE AF FOKUSOMRÅDE:
Finde alternative opvarmnings-former som er CO2 neutrale, eller som har et lavt CO2 aftryk.


BAGGRUND:
I området omkring de to landsbyer Varnæs og Bovrup er omkring 600 boliger. Dertil kommer institutioner som plejehjem, skole og efterskole. En betragtelig del opvarmes med ældre oliefyr og gasfyr med et markant CO2 aftryk.


FORSLAG TIL KONKRETE TILTAG:
Kortlægning over de nuværende opvarmningskilder og omfang.


Katalog med bæredygtige løsningsforslag:

Opstille et katalog over bæredygtige løsningsforslag til CO2 neutral opvarmning i områdets forskellige opvarmnings- og boligtyper. Det gælder både i de to byer og i det åbne land.


Klarlægge konkrete muligheder:
Afklaring af fjernvarme muligheder på sigt i Varnæs- Bovrup området.


Demo projekt:
Etablering af to-tre demoprojekter, hvor flere boliger går sammen om en fælles løsning.

også i

Varnæs-Bovrup

området

MÅLSÆTNING:
Varnæs Bovrup området skal være CO2 neutral i 2050


HVORDAN PASSER DET IND I UDVIKLINGSPLANEN:
Punkt 4.3 – Vi vil være foran omkring en CO2 neutral og bæredygtig omstilling af området.


TOVHOLDER I GRUPPEN:
Jens Grønbæk,
Tlf: 20 10 27 72
Lokale deltagere


SAMARBEJDSPARTNERE:
Aabenraa kommune, SEP- Sønderjylland ., Planerergi


STATUS/TIDSRAMME:

Start sommer 2020