Varnæs og Omegns Jagtforening

Foreningen er for jægere som bor i Varnæs Kirkesogn eller som har tilknytning til området.


Foreningen har over 80 år på bagen. Og er tilsluttet Danmarks jægerforbund.


Der bliver afholdt 3 fællesjagter, samt 3 andejagter årligt. Desuden tilbyder foreningen bukkejagt/rævejagt. Samt reguleringsjagt.


Foreningen arbejder til stadighed for, at vi bevarer en god og seriøs forening. Hvor fællesskabet stadig er i højsædet.
En seriøs forening med et godt renommé, der kan samarbejde med offentlige myndigheder samt organisationer indenfor vores interesseområder. Omkring jagt, vildt og natur.


Foreningen arbejder for dialog og samarbejde med andre foreninger i nærområdet, samt lodsejere.


Der arbejders ligeledes på, at udøve en aktiv indsats for de nye unge jægere. De står ofte i et tomrum med jagttegnet i hånden og siger hvad nu? Hvordan kommer jeg videre? Dem skal vi have ind i fællesskabet. Dem skal vi arbejde for, at give nogle gode oplevelser samt støtte, hjælp og vejledning.
Herunder skal vi aktivt medvirke til at fremme forståelsen for god jagtmoral samt at jagten skal udøves på en bæredygtig og etisk korrekt måde.

Generalforsamlingen bliver afholdt i marts måned.  Hvor bestyrelsen bliver valgt. Samt diverse udvalg bliver nedsat.


Der findes diverse udvalg, som man kan melde sig til, disse udvalg henvender sig alle omkring jagt og jagtrelaterede emner.

Foreningen arbejder også med regulering samt bekæmpelse af innovasive dyrearter. Eks. Mårhund/rågeregulering.

Foreningen har opbygget en del hjælpemidler til dette, og kan derfor tilbyde at hjælpe områdets beboere med regulering.

Man er velkommen til at kontakte foreningen omkring dette, hvis man har spørgsmål eller gerne vil have hjælp.

Kontakt person for regulering:

Morten Uhldahl Jessen.

24 27 22 71

vbregulering@gmail.com

For spørgsmål vedrørende foreningen, samt ved indmeldelse i foreningen, kan et af bestyrelsesmedlemmerne kontaktes.

Bestyrelsen

Formand

Thorkild Moldt

21 13 17 90

temoldt@hotmail.dk

Næstformand

Klaus Albertsen

20 44 39 87

klaus.albertsen@gmail.com

Sekretær

Søren Wilhelmsen

21 86 43 44

soerenw@hotmail.com

Kasserer

Lars Jørgensen

23 36 58 88

lpj@joergensen.mail.dk

Bestyrelsesmedlem

Torben Frölich

40 41 00 12

vognmand.frolich@gmail.com