Overvejer du at udskifte din opvarmningskilde – så læs her!

01-12-2021

Måske fjernvarme til Varnæs og Bovrup.
Som der tidligere har være omtalt i Bladet, så undersøges det for tiden hvilke muligheder, vi har for en bæredygtig opvarmning af vore boliger i Varnæs - Bovrup området Det er gruppen VB-Energi, der er tilknyttet Borgerlauget, der står bag projektet.

I den forbindelse har der været et møde med Aabenraa Fjernvarme for at afdække mulighederne for, at Bovrup og Varnæs kan forsynes med fjernvarme. Vi forventer en tilbagemelding inden udgangen af året, om hvordan vore muligheder er for på sigt at blive tilsluttet. Det var et godt møde, og vi har positive forventninger.

For tiden planlægges, at Felsted og Tumbøl forsynes med fjernvarme. Det ser ud til, at tilslutningen der bliver så stor, at det projekt vil blive realiseret. Når fjernvarmen kommer til Felsted og Tumbøl, er det et godt skridt i retningen af, at vi I Varnæs og Bovrup også kan blive tilsluttet


Der er gennem konsulentfirmaet Planenergi foretaget en screening af de nuværende opvarmningskilder i Varnæs og Bovrup. Det materiale er et godt grundlag for Aabenraa Fjernvarme for at vurdere mulighederne for fjernvarme i Bovrup og Varnæs.

Så derfor, står du og overvejer at udskifte din varmekilde nu, så vil det nok være klogt at vente til først i det nye år, hvor vi forventer at få en afklaring af, om fjernvarme på sigt vil blive tilbudt i Varnæs og Bovrup. Der vil blive informeret nærmere, når vi får en afklaring fra Aabenraa Fjernvarme.

Vi kan følges på Facebook:VB Energi
Jens Grønbæk

Varnæs- Bovrup Borgerlaug
Peter Højer