Fjernvarme til Varnæs Bovrup

15-03-2022

Den 1. marts var der på Sundeved Efterskole et møde, hvor Aabenraa Rødekro Fjernvarme præsenterede deres tanker om hvordan vi i Bovrup og Varnæs kan få fjernvarme.


Planen er at der etableres et lokalt fjernvarmeanlæg, som en ø-drift, set i forhold til Aabenraa Rødekros etablerede fjernvarme system. Anlægget vil blive driftet af Aabenraa Rødekro Fjernvarme og der vil blive tale om samme tarif afregning for forbruget hos os som for resten af fjernvarmeselskabets brugere. Dertil kommer en tilslutningsafgift som vi endnu ikke kender.


I forbindelse med en ø-drift, skal der opstilles en lokal opvarmningskilde. Fra den opvarmningskilde fordeles varmen til boligerne i Bovrup og Varnæs. I første omgang undersøges om en sådant kan etableres i tilknytning til Sundeved Efterskole. Her vil forsøges at indtænke om det er muligt, at anlægget også kan have andre funktioner, som kan udnyttes på efterskolen og at anlægget dermed bliver bæredygtigt. Arkitektfirmaet Lund og Lykkegaard bidrager med inspiration hertil.


Årsagen til, at der arbejdes med en ø-drift, skyldes de overordnede foreløbige tanker på varmeforsyningsområdet. På sigt overvejes en forbindelse mellem Aabenraa og Sønderborg, og at det er her vi i vores område tilsluttes en sådan transitledning. Men det er et projekt, der først bliver aktuelt, når der skal fordeles overskudsvarme fra et ”Power to X” anlæg ved Enstedværkets grund. En forlængelse af den fjernvarmeledning, der kommer til Felsted til vores område, er teknisk set, ikke en holdbar løsning. Derfor arbejdes der med en ø-drift.

Aabenraa Rødekro Fjernvarme påbegynder beregningen af projektet med bistand fra PlanEnergi. Beregningerne skal udmunde i et projektforslag. Projektforslaget skal godkendes af Aabenraa kommune efterfølgende.


Så til tusindkroners spørgsmålet! Hvornår får vi så fjernvarme i vore boliger? Det er et spørgsmål vi ikke kan svare på nu, da der er mange ting det skal falde på plads inden. Men en tidshorisont på et til to år, anses for realistisk, hvis alt forløber uden problemer.


Ud over de nævnte deltagere på mødet, var der også repræsentanter fra SEP Sønderjylland, og Aabenraa kommune. Det næste møde omkring fjernvarmeprojektet er aftalt til 2. maj. Efter det møde vil vi informere nærmere på Facebooksiden: VBenergi Varnæs / Bovrup grøn Energi


Vi er rigtig glade for, at der nu er sat gang i beregningerne omkring fjernvarmeforsyning i Varnæs og Bovrup.


På vegne af

Sundeved Efterskole VB-Energi Varnæs Bovrup Borgerlaug


Peter Højer