Fjernvarmenyt december 2022

09-12-2022

Vi har siden informationsmødet i september arbejdet for at finde en løsning på at få fjernvarme til Bovrup og Varnæs.

Der er udsigt til at Aabenraa Fjernvarme i løbet af februar i 2023 kan tilbyde fjernvarme i Varnæs og Bovrup og på det tidspunkt har fastsat hvad det vil koste os.


Der har været undersøgt på kapaciteten ved at videreføre fjernvarmerørene fra Felsted til Bovrup. Analysen viser, at i den rørføring, kombineret med en akkumuleringstank, vil give tilstrækkelig med varme til at dække behovet i vores område.

Den løsning er grundlaget for det projektforslag der er udarbejdet i samarbejde med Plan-Energi. og Aabenraa Fjernvarme. Projektforslaget viser en positiv økonomi ved realisering af projektet både i forhold til vore boliger, fjernvarmeværket og samfundet.


Energistyrelsen kan yde et tilskud for konvertering fra olie og gas til fjernvarme. Beløbet har i 2022 været kr. 20.000,- pr bolig. Der er pt lukket for at søge tilskud, men forventes at det åbner igen i det nye år. Tilskuddet skal være bevilget inden Aabenraa Fjernvarme kan fastsætte den endelige økonomi for tilslutningen.

Projektforslaget fremsendes til godkendelse i Aabenraa kommune i løbet af december måned, og Aabenraa kommune kan behandle forslaget med en betingelse om at der ydes tilskud fra Energistyrelsen til konverteringen.


Løsning betyder, at vi fra starten vil blive tilknyttet det eksisterende fjernvarmenet og kan være forsynet med varme fra flis- og halmfyrede anlæg fra starten. Der er indgået aftale med Aabenraa Fjernvarme om at modtage overskudsvarme fra kommende Power to X anlæg, og der arbejdes også videre med at tilknytte vindmøllestrøm til opvarmningen.


Hvornår vi kan mærke fjernvarmen i vore radiatorer, kan vi ikke sige noget bestemt om nu. Men at det vil ske i løbet af 2024, vil være et godt bud.


Der vil blive informeret på hjemmesiden vbborgerlaug.dk og på Facebook om informationsmødet der kommer, når Aabenraa Fjernvarme er klar med at tilbyde fjernvarme


Sundeved Efterskole

Aabenraa Fjernvarme

VB – Energi