Fjernvarmepuljen

06-07-2023

Fjernvarme i

Bovrup og Varnæs


Energistyrelsen har nu givet tilsagn på kr. 4,6 mio. til fjernvarmeprojektet i Varnæs - Bovrup.


Aabenraa kommune godkendte i maj projektforslaget med den betingelse, at Energistyrelsen bevilgede tilskuddet til udskiftning af gas- og oliefyr. Det er nu på plads.


Der er aftalt med Aabenraa Fjernvarme, at vi afholder et informationsmøde om fjernvarmetilslutningen på


Sundeved Efterskole den 24. august kl. 19.


Mødet holdes i spisesalen. På mødet præsenterer Aabenraa Fjernvarme vilkårene for tilslutningen til fjernvarme. Her under hvad tilslutningen koster for den enkelte bolig.

Du har mulighed for allerede nu at gå ind på Aabenraa Fjernvarmes hjemmeside og tilkendegive din interesse for at få fjernvarme. Det er ikke tale om en bindende tilmelding, men blot en tilkendegivelse for din interesse og for at Aabenraa Fjernvarme har dine kontaktoplysninger. Klik på gravemaskinen herunder...

Aabenraa Fjernvarme

& VB-Energi