Om Borgerlaugets hjemmeside

På vbborgerlaug.dk finder du informationer og indlæg om Borgerlauget, hvad der arbejdes med til gavn for borgerne i lokalområdet og hvilke fremtidsplaner, der er på tegnebrættet.


Desuden er der mulighed for at linke til de lokale hjemmesider.

Der er også en fælles arrangement-kalender hvor de lokale foreninger og institutioner kan indlægge arrangementer af bredere/offentlig interesse.


Hjemmesiden er oprettet med ønsket om at samle alle de lokale foreninger og aktiviteter i Varnæs og Bovrup og gøre det lettere for beboerne at finde information og viden om, hvad der sker i vores lokalområde.


Under menu-punktet "Bladene" kommer de seneste 6 numre af Varnæs Sogns Kirkeblad og Bladet til at ligge. Dette er efter aftale med Menighedsrådet og redaktionen på Bladet.


Der vil løbende blive udviklet på hjemmesiden, så den altid er up to date og et besøg værd.